მისია

თარიღი: .

ორგანიზაციის მისიაა გაზარდოს ახალგაზრდების, თემის და სამოქალაქო საზოგადოების  შესაძლებლობები, რომ აქტიურად იყვნენ ჩართულები და გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე.

 

„საზოგადოება ბილიკის“ სამიზნე ჯგუფებია:

  • 0-18 წლამდე ბავშვები და მოზარდები
  • 18-29 წლამდე ახალგაზრდები
  • ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები