ა(ა)იპ "საზოგადოება ბილიკი"-ს რეორგანიზაცია გაყოფა (გამოყოფა) დაფუძნების გზით.

თარიღი: .

იხილეთ საერთო კრების გადაწყვეტილება და გამოყოფის გეგმა (პროექტი).

            საერთო კრება 14.06.2024                გამოყოფის გეგმა

                         საერთო კრება 14.06.2024                            გამოყოფის გეგმა