მისია

თარიღი: .

ჩვენ ვზრდით შიდა ქართლის ახალგაზრდობის, თემისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობებს.