პროგრამები

თარიღი: .

 1. ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

 დონორები და მხარდამჭერები: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 ღის ცენტრები - “ბილიკი” და “სხივი”

 სამიზნე ჯგუფი: 6-18 წლამდე ასაკის გორის და გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების სოციალურად დაუცველი და ღარიბი ოჯახის შვილები, რომელთა ქულა არ აღემატება 75 ათასს.

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

 • მშობლების და ბავშვების ფსიქო კონსულტირება (მშობელთა კლუბი)
 • სოციალური ინფორმირებულობა, გადამისამართება, ადვოკატირება
 • ორჯერადი სამ კომპონენტიანი კვება
 • პირველადი მედიკამენტებით დახმარება ცენტრში
 • ბანაკები და ექსკურსიები
 • ფორმალურ და არაფორმალურ ღონისძიებებში ჩართულობა
 • კონკრეტული უნარ-ჩვევების განვითარება
 • ცენტრში ბავშვს აქვს უსაფრთხო, მზრუნველი გარემო განვითარებისთვის
 • ტანსაცმლით დახმარება (შეძლებისდაგვარად)
 • ცენტრში უზრუნველყოფილია სათამაშოებით და სასწავლო ინვენტარით
 • ცენტრში მიმდინარეობს მუშაობა ქცევის კორექტირებაზე (მულტიდისციპლინური გუნდი)
 • მშობელთა კლუბი
 • მუშაობა ხორციელდება ინდივიდუალური განვითარების გეგმის მიხედვით

 მცირე საოჯახო სახლები (ერთი გორში, ორი ხაშურში)

 სამიზნე ჯგუფი: მზრუნველობას მოკლებული ბავშები 6-18 წლამდე

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

 • ბავშებთან ინდივიდუალური მუშაობა
 • ჯანსაღი კვება
 • ტანსაცმლის შეძენა
 • ჰიგიენის დაცვის სწავლება - დახმარება
 • ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (გეგმიური, არაგეგმიური გამოკვლევები)
 • წრეებზე სიარული - ინტერესების გამოკვეთა და გაღვივება
 • გამყვანი პირის არსებობის შემთხვევაში მათთან ვიზიტები
 • გამყვანი პირის არარსებობის შემთხვევაში მისი მოძიება
 • იჩენს თანამშრომლობაზე ინიციატივას
 • მუშაობს უნარების გაძლიერებაზე, შეძენაზე
 • მუშაობს ქცევის მართვაზე (გაუმჯობესებაზე)
 • მუშაობს მავნე ჩვევების აღმოფხვრა - შესუსტებაზე (ფსიქ. სერვისი)
 • მუშაობს პროფესიის შეძენაზე
 • თვითშეფასების დარეგულირება (შეძლებისდაგვარად)

მოიძიებს სხვდასხვა პროექტებს 18 წლის ზემოთ დასახმარებლად

 1. სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

 სამიზნე ჯგუფი: სკოლა: პედაგოგები, ადმინისტრაცია, მოსწავლეები, მშობლები

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

 სკოლა - მოსწავლეები:

 • არაფორმალური განათლების ღონისძიებებში ჩართვა
 • საკლასო პროექტების მხარდაჭერა
 • უზრუნველყოფა სასკოლო რესურსების
 • მჭიდრო კავშირი სოფლად მცხოვრებ ბავშვებთან თემის პრობლემების მოგვარების მიზნით
 • მცირე საგრანტო პროექტები
 • ბანაკები
 • მედიასკოლა
 • ადოკატირების კამპანიები - თემის პრობლემის მოგვარების მიზნით
 • ცნობიერების დონის ამაღლება ახალგაზრდებში და მთავრობის მიმართ ნდობის აღდგენა

 სკოლა - მასწავლებლები:

 • პედაგოგთა ფორუმები, ტრენინგებში ჩართვა
 • პედაგოგთა ბანაკები
 • კონკურსები
 1. თემის გაძლიერების პროგრამა

 სამიზნე ჯგუფი: ადგილობრივი თემი: ახალგაზრდები, ზრდასრულები, ადგილობრივი მთავრობა

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

 • საინფორმაციო კამპანიები, კვლევები (საჭიროების გამოსავლენად)
 • ადვოკატირების კამპანია
 • მცირე ბიზნესის განმავითარებელი ტრენინგები

 ადგილობრივი მთავრობა:

 • ფასილიტაცია ადგ. მთავრობასა და ახალგაზრდებს შორის
 • საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება
 • კვლევა რამდენად ხელმისაწვდომია ადგილობრივი მთავრობა მოსახლეობისთვის და რამდენად ჩართული არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
 1. მოხალისეობის პროგრამა

 სამიზნე ჯგუფი: ადგილობრივი და უცხოელი ახალგაზრდები

 რას აკეთებს ორგანიზაცია:

 • ადგილობრივ მოხალისეთა მიღება წელიწადში ორჯერ, ოთხთვიანი პროგრამით
 • ტრენინგები
 • დასაქმება
 • ევროპელი მოხალისეების მიღება და ქართველი მოხალისეების ევროპაში გაგზავნა
 • მშვიდობის კორპუსის მოხალისესთან ერთობლივი მუშაობა