კოალიციური/ქსელური მუშაობა

თარიღი: .

„საზოგადოება ბილიკის" ორგანიზებით, გორში ტრენინგი თემაზე „კოალიციური/ქსელური მუშაობა" ჩატარდა.

ტრენინგმა დაფარა შემდეგი საკითხები: გუნდური მუშაობის არსი, პრინციპები და “თამაშის წესები"; კოალიციის შექმნის და შენარჩუნების ელემენტები; პარტნიორების შერჩევა; მხარდაჭერის და კომპეტენციების მრავალფეროვნების ძალა კოალიციაში; ქსელური (კოალიციური) მუშაობის ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორები; კოალიციის მართვა, კოალიციის წევრთა როლები; ქსელური (კოალიციური) მუშაობის სირთულეები და თავისებურებები; კოალიციური ეტიკეტი (ურთიერთგაგება, სტანდარტები, პროცედურები) ქსელში/კოალიციაში ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი; კონსენსუსის პროცესის არსი.

ტრენინგს უძღვებოდა „პარტნიორობა საქართველოსთვის“ ტრენერი თეა ბულია.

ტრენინგი ჩარდატარდა ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა" ფარგლებში.