„მომავლის თაობა“

თარიღი: .

 2016 წლის 9 ივნისს ჩატარდა საზოგადოება "ბილიკის" პროექტის პროგრამა „მომავლის თაობა“ წლის შემაჯამებელი ღონისძიებაზე.

 პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაცია თანამშრომლობს შიდა ქართლის 37 სკოლასთან. ღონისძიებამ შეაჯამა 2015-2016 წლის გაწეული საქმიანობა, სკოლებმა გააკეთეს პრეზენტაციები განხორციელებულ მცირე გრანტების, პროექტების და ინიციატივების შესახებ.
 სამოქალაქო განათლების პროგრამა ხორციელდება ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით.