"ბოსტანი კონფლიკტის ზონაში"

თარიღი: .

 2016 წლის13 აპრილს, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი ჩატარდა სპექტაკლი "ბოსტანი კონფლიკტის ზონაში".

 საზოგადოება "ბილიკის" და კავშირი "ბერილუსის" პროექტის "ჩემს შესახებ" და საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს "სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის" თანამშრომლობით გამოცხადებული სასკოლო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა სპექტაკლი საზოგადოება "ბილიკის" დღის ცენტრის აღსაზრდელებისა და სოფელ წითელუბანში მცხოვრები მესხი მოზარდების მონაწილეობით "ბოსტანი კონფლიკტის ზონაში" თამარ ფხაკაძის მოთხრობის.