„მომავლის თაობა“

თარიღი: .

2016 წლის 29 იანვარს საზოგადოება "ბილიკმა" გამართა პროგრამის „მომავლის თაობა“ სემესტრულ შემაჯამებელ ღონისძიება.

პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაცია თანამშრომლობს შიდა ქართლის 37 სკოლასთან. ღონისძიებამ შეაჯამა სემესტრულ მუშაობა, სკოლებმა გააკეთეს განხორციელებული მცირე გრანტების, საკლასო პროექტების და ინიციატივების შესახებ პრეზენტაციები.
პროგრამა "მომავლის თაობა" ხორციელდება ორგანიზაცია PH International აშშ საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით.
განმახორციელებელი ორგანიზაცია შიდა ქართლში საზოგადოება "ბილიკი"