შშმ პირების დასაქმების ხელშეწყობის პოლიტიკა და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაცია საქართველოში

თარიღი: .

“საზოგადოება ბილიკი“ და სლოვაკური ორგანიზაცია TENENET-ი, სლოვაკეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს „Slovak Aid” ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებენ ერთობლივ პროექტს.

პროექტი ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმებას და შრომის პოლიტიკის ოპტიმიზაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე.