• საზოგადოება „ბილიკი“ 1999 წლიდან დღემდე ახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებულ ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამას. რაშიც იგულისხმება დღის ცენტრები, რომლებიც აქტიურად ფუნქციონირებენ 1999 წლიდან დღემდე, და მცირე საოჯახო სახლები - 2011 წლიდან დღემდე. ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა მოიცავს შიდა ქართლის სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებს და სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფ ბავშვებს.

  ჩვენ ვზრდით შიდა ქართლის ახალგაზრდობის, თემისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობებს
 • პროგრამის „მომავლის თაობა“ ფარგლებში „საზოგადოება „ბილიკი“ თანამშრომლობს შიდა ქართლის 37 სკოლასთან. პროგრამის მიზანია გაუმჯობესდეს სკოლებში სამოქალაქო განათლების სასწავლო პროგრამა და მოხდეს მოსწავლეების მიერ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება; ახალგაზრდებში სამოქალაქო განათლების გაძლიერების გზით ხელი შეეწყოს სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდას გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისათვის. პროგრამა "მომავლის თაობა" ხორციელდება ორგანიზაცია PH International აშშ საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით. განმახორციელებელი ორგანიზაცია შიდა ქართლში საზოგადოება "ბილიკი"

  ჩვენ ვზრდით შიდა ქართლის ახალგაზრდობის, თემისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობებს
 • ამჟამად „ბილიკს“ აქვს 4 სტრატეგიული მიმართულება და შესაბამისი პროგრამა, კერძოდ:

  სტრატეგიული მიმართულებები
 • 1. ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა - სამიზნე ჯგუფები: მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, სოციალურად დაუცველი ბავშვები ტრენინგ ცენტრის მომსახურებაზე მოთხოვნა; ადვოკატირება, შექმნილი ასოციაცა; აქტიური ტრენინგ ცენტრი; ამაღლებული ცნობიერება; ახალი პროექტები და მოძიებული გრანტები.

  სტრატეგიული მიმართულებები
 • 2. თემის განვითარების/განათლების პროგრამა - სამიზნე ჯგუფები: ახალგაზრდები და ზრდასრული მოსახლეობა 3. სამოქალაქო განათლების პროგრამა - სამიზნე ჯგუფები: სკოლების ადმინსტრაცია, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, მოზარდები, ახალგაზრდები; ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა; ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონმდებლობა; დიდი დონორები; ადგილობრივი და საერთაშორისო ქსელების წევრი.

  სტრატეგიული მიმართულებები
 • 4. მოხალისეთა განვითარების პროგრამა - სამიზნე ჯგუფი: ადგილობრივი ახალგაზრდები თანამშრომლობა, კავშირი სხვა ორგანიზაციებთან; თანამშრომლობა უნივერსიტეტებთან; გამოყენებული რესურსი ყოფილი მოხალისეებისგან; წარმატებული პროგრამა.

  სტრატეგიული მიმართულებები

საინტეგრაციო პროგრამა

 • სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა მოსწავლეებისთვის  და პედაგოგებისთვის
 • სამოქალაქო კლუბები
 • დევნილთა ინტეგრაცია

ვრცლად...

პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა

 • ჟურნალისტიკის სტუდია (სტატიების წერა, მცირეფორმატიანი ფილმები, ფოტო გადაღება)

ვრცლად...

მოხალისეობრივი პროგრამა

მოხალისეობის პროგრამა 2006 წლიდან ხორციელდება. ოთხთვიანი პროგრამა ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის. 

ვრცლად...

ტრენინგ პროგრამა

ტრენინგ კურსები პედგაოგების,  მოზარდების და მშობლებისთვის – პიროვნული განვითარება, თემის მობილიზაცია, სოციალური მედია, ჟურნალისტიკის უნარ – ჩვევები. 

ვრცლად...

ინგლსური ენის სწავლების ხელმისაწვდომობის პროგრამა – ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და PH Intern

მიზანი: ინგლსიური ენის გაძლიერებული სწავლება გორის საჯარო სკოლების სოციალურად დაუცველი  და დევნილი 14-18 წლის მოსწავლეთათვის

კავკასიის ქსელი ბავშვებისთვის, ადვოკატირების კამპანიები/საქართველო – ფონდი ღია საზოგადოების ინსტიტუტ

 მიზანი: ინკლუზიური განათლების მექანიზმების ადვოკატირება კავკასიის ქვეყნებში (სასომხეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი და ჩეჩნეთი) 

მცირე საოჯახო სახლები – შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მიზანი: ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული ფორმების განვითარების მხარდაჭერა

რეგიონული ახალგაზრდული ფორუმი – სამოქაალქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა

მიზანი: შიდა ქართლის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა გააქტიურება და მათი აქტიური ჩართულობა სამოქალაქო საქმიანობაში

„მომავალის თაობა“ - პროგრამა ხორციელდება ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ის მიერ ამერიკის შეე

სამოქალაქო განათლების პროგრამა „მომავლის თაობა“ ხორციელდება ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით.

დღის ცენტრები – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მიზანი: სიღარიბის პროგრამაში ჩართული ოჯახების შვილების საგანმანათლებლო, ფსიქოლოგიური, სოციალური და საბაზო მხარდაჭერა